Örneklem yok - Veri miktarı sınırlaması yok
Raporların örneklem büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilir veya maksimum doğruluk için %100 veri üzerinde çalışabilirsiniz. Hacmi ne olursa olsun verilerinizi sınırsız süreyle depolama hakkınız vardır.
Daha fazla bilgi